Дигитализиране на документооборота в Генис Консулт

Благодарение на внедряването на системата за дигитално управление на документи DocuWare, счетоводна къща Генис Консулт успява да дигитализира голяма част от работните процеси, да гарантира сигурността на счетоводната информация и да намали допусканите при ръчно обработване грешки. Така фирмата остава силно конкурентна в една динамична бизнес среда, придържа се към съвременните стандарти за качество и гарантира на клиентите си бързина и точност.

storage/Images/Genis-Hero.webp
storage/Images/Genis-Hero.webp

Кои са Генис Консулт

Генис Консулт е счетоводна къща с над 20-годишен опит в работата с клиенти в България и чужбина. Понастоящем обслужва повече от 50 компании от 6 държави. Като свой основен приоритет Генис Консулт определят " усъвършенстването на връзките с клиентите чрез използване на информационни технологии и системи". Услугите, предлагани от Генис Консулт са счетоводство, данъчни консултации и ТРЗ, правни и одиторски.

Illustration

Проблемни звена преди въвеждането на DocuWare

Подобно на множество компании със сериозен опит в консервативен сектор като счетоводния, Генис Консулт дълго време се придържат към установени с времето работни процеси. Те изглеждат изпитани и сигурни, но всъщност са тромави, скъпи, времеемки и оставящи възможности за допускане на множество грешки.

Сред основните проблемни звена са:

  • допълнителни разходи (за куриерски услуги по изпращане или получаване на документация от клиенти)
  • монотонна и натоварваща ръчна работа (по осчетоводяване и търсене на документи)
  • отделяне на дълго време за стандартни операции (бавно търсене и обработка на документи, изчакване за получаване на физическите носители)
  • огромен нецентрализиран хартиен архив (работа изцяло с неправилно архивирани хартиени носители)

Въвеждане на DocuWare

С имплементирането на DocuWare са адресирани и решени всички основни проблеми в работните процеси в Генис Консулт.

"Новите модели на работа намалиха до минимум възможността от грешки, предложиха по-добри цени, оптимизирани процеси и по-бърз и адекватен анализ на информацията", споделя управителят на счетоводната фирма Николай Петков.

Illustration

Резултати след въвеждането на DocuWare

Благодарение на DocuWare, са оптимизирани разходите (фирмата не плаща ежемесечно за куриерски услуги), оптимизирано е работното време на служителите (те не се занимават с описване и въвеждане на информация) и са подобрени всички работни процеси, свързани с управлението на документацията.

В резултат от работата с DocuWare:

  • са намалени до минимум неточностите и грешките
  • е повишена прозрачността пред клиентите 
  • е централизиран и дигитализиран документалният архив
  • е осигурено лесно търсене и сигурност на информацията

Заключение

Успешното имплементиране на DocuWare напълно променя и значително подобрява работата на Генис Консулт. Професионалистите в нея имат възможността да работят по-бързо и със значително повече клиенти, предоставяйки им счетоводни услуги посредством първокласни софтуерни решения.

Това е поредното доказателство, че DocuWare е подходяща за всички компании, които се стремят към оптимизация на времето и ресурсите си. Нашите специалисти ще ви помогнат да намерите най-точното решение за вашата компания, като направят aнализ на работните процеси и идентифицират основните фактори, които пречат на ефективната ви работа.

Имате ли въпроси?

Не се притеснявайте да се свържете с нас!

storage/Images/Genis-PDF.webp
Изтеглете като PDF файл

Имате ли въпроси?

Не се притеснявайте да се свържете с нас!