Invoice management Invoice management

Автоматизирайте обработката на фактури

Премахнете излишната работа и повишете екипната ефективност. Създавайте дигитални фактури с автоматично индексиране, сигурно архивиране и лесно търсене. Благодарение на DocuWare бързо и лесно ще можете да придвижвате документите за одобрение и ще улесните плащанията по фактури.

Забравете за хартията и за ръчното въвеждане на данни

Единственото по-лошо от купища хартия е ръчното въвеждане на информация за хартиени документи. Благодарение на DocuWare, ще спестите място в офиса, ще спестите време и ще си спестите проблемите, възникващи при “стария начин” на работа.

Автоматизирайте процесите и изключенията

Установете автоматични одобрения при определени количества, доставчици или на базата на други данни. Или пък задайте автоматично прехвърляне за одобрение към ръководни кадри във фирмата. Решете какво да правите в случаите на изключения, за да не бъдат допускани грешки.

Image Image

Възползвайте се от отстъпки за ранно плащане

Обработвайте фактурите невреме, възползвайте се от отстъпки, забравете за лихвите при просрочване, запазете отлични отношения с вашите партньори. Изградете силна позиция за следващите преговори за цени и отстъпки.

Значително намалете подготовката за одит

Одитите са неминуеми, но това не означава, че трябва да ви отнемат много време. Не се стресирайте при търсенето на конкретни документи. Откривайте дигиталните фактури за секунди и представяйте предварително организиран, сигурен архив, достъпен единствено за оторизирани потребители.

Три лесни стъпки, безкрайни възможности.
Подобрете цялата работа с фактури

Въвеждайте лесно новите фактури с интелигентно индексиране. Събирайте ги в централизиран, сигурен архив, в който можете за откривате всяка фактура за секунди. Автоматизирайте процесите за лесно одобрение на всеки документи.

Интелигентно индексиране на всички входящи фактури

Една от основните функционалности на DocuWare е интелигентното индексиране, система за машинно обучение, която разпознава и изтегля информацията от всяка фактура. Тази важна информация от своя страна задвижва всички работни процеси. DocuWare Intelligent Indexing замества времеемкото и неточно ръчно въвеждане на данни, като директно и точно ги изважда от документа.

Безпроблемно архивиране и търсене на дигитални документи

Всички фактури са съхранявани в сигурен, достъп отвсякъде архив, подреден на основата на извлечената от документите информация. Събирайте бързо нужните за одит документи или анализирайте процесите, за да ги направите по-ефективни. Достъпвайте архива отвсякъде, по всяко време, то всяка устройство – включително мобилно такова.

Автоматизирани процеси

Придвижвайте фактурите дигитално през различни нужни одобрения, или предефинирайте пътя за одобрение, спазвайки фирмената политика. Бързо се ориентирайте в случаи на изключения, като осигурете пълна прозрачност на процесите.

Image

Заявете вашето демо

Заявете напълно персонализирана безплатна демонстрация на възможностите на DocuWare.