С какво можем да сме полезни?

Първата крачка към оптимизирането на работните процеси и управлението на информация е анализът на настоящето положение. Нашият екип от професионалисти ще проведе интервюта със служителите, ще се запознае с вида документи, с които най-често работят, входящите и изходящи процеси, начина на обработка и съхранение.

Целта е да се дефинират проблемни области и такива, които подлежат на подобрение. На базата на получената информация и направения анализ, нашите специалисти ще подготвят документ с план за действие (Blueprint), където ще опишат какво е настоящето състояние на работните процеси и как могат да бъдат оптимизирани с DocuWare.

Анализ на работни процеси

Анализът на работните процеси, дефинирането на конкретни области, подлежащи на оптимизация, и изготвянето на конкретен план за внедряване могат ясно да начертаят най-подходящото решение за вашата компания. Конкретни стъпки за внедряване на DocuWare са настройка, конфигурация, тестово внедряване, експлоатация.

Едно от основните предимства на DocuWare е, че е подходящ както за малки и средни, така и за големи компании. Системата може да се настрои спрямо вашите нужди. Служителите ви продължават да изпълняват познатите им процеси и дейности, но в дигитална среда, което улеснява внедряването и опознаването на системата.

Внедряване на DocuWare

Съвременната работа в повечето организации изисква ежедневното използване на различни софтуерни приложения. Едно от предимствата на DocuWare е всеобхватността му.

DocuWare лесно може да се превърне в централната система, която да обединява информацията, постъпваща от останалите софтуерни решения, които използвате.

SAP – DocuWare притежава специализиран модулен интегратор, сертифициран от SAP Labs, гарантиращ сигурна, бърза и безпроблемна интеграция.

ERP – DocuWare притежава експертиза за интеграция с множество типове ERP системи.

Извличане на информация от други системи – При внедряването на системата предлагаме възможността да пренесем информацията от предишни софтуерни решения в DocuWare.

Интеграция с други сиситеми

Екипът ни от професионалисти предлага консултации и поддръжка, както във връзка с правилното използване на системата и отстраняването на неизправности при работата ѝ, така и във връзка с подобрение, надграждане, преконфигуриране и доставка на нови версии на системата.

Консултации и поддръжка

Наличието на силна експертиза в сферата и необходимия човешки потенциал ни предоставя възможността да бъдем максимално гъвкави в услуга на своите клиенти. При нужда от допълнителна функционалност, Немечек България може да ви съдейства с технически познания и опит за нейното създаване.

Допълнителни услуги

Направете първата крачка към оптимизиране на вашата работа

Свържете се с нас, за да получите отговор на всички въпроси, които си задавате. Нашите консултанти са на разположение за вас.