Image
Екипите страдат от монотонни задачи

Живеем в дигитален свят, но някои организации все още възлагат на своите служители да следват повторяеми, монотонни, рутинни задачи по входиране, архивиране, обработване, преглед и въвеждане на информация във вътрешни и външни системи.

Огромно количество работни часове се губят в досадно въвеждане на данни, търсене на информация, изпращане на документи по мейл и архивиране. Това не само забавя или дори спира бизнес процесите, но и предразполага към допускане на грешки.

Позволете на служителите да използват времето си ефективно

Дигиталната трансформация е невъзможна без автоматизация на процесите. Входирането, индексирането, обработката и архивирането на информацията дигитално подобрява не само ефективността, но и намалява рисковете.

Подобрена ефективност

Изграждането на специфични за организацията автоматизирани процеси носи много ползи, без да изисква допълнителен ресурс. Част от тях са навременно изпълнение на задачите, освободено време, подобрени възможности за управление на бизнес информация.

Намален риск

Имплементирането на правила и стандарти при изпълнението на работни процеси подобрява контрола над съществена бизнес информация. Това е от изключително значение за сигурността на вашата компания. Получавате възможност веднага да забележите несъответствия и да реагирате своевременно.

Увеличени печалби

Направете следващата крачка – инвестирайте освободените ресурси в стимулиране на иновациите, създаването на добавена стойност и, в крайна сметка, повишена печалба.

Примери за процеси

Възможностите за оптимизация на дадени процеси съществуват в почти всяка сфера на дейност и във всякакъв контекст. Някои отдели, като финанси и човешки ресурси, предполагат по-големи възможности за оптимизация – нека разгледаме три примера за автоматизация на процеси:

Входирате дигитални или хартиени фактури, индексирате данните от тях автоматично, обработвате ги през предварително зададен процес в зависимост от разходни центрове, суми, отдел и други променливи. Входирате данните обратно в приложения като SAP, Sage, Microsoft Dynamics или Quickbooks.

При назначаването на нов служител автоматично ще бъде задвижен процес – ще получите известие по мейла, след попълване на онлайн форма от новия служител, информацията му ще бъде въведена в HCM система, ще се задвижи процеса по обработка на административните документи, тяхното одобрение и сигурното им съхранение.

Автоматично биват зададени срокове за съхранение според вида документи и законовите изисквания, благодарение на метаданните на документа. Избирате начина на съхранение, както и отговорникът, който да бъде известен, преди да бъде предприето действие по изтриване.


Как DocuWare оптимизира управлението на процеси?

Автоматизирането на повтарящи се, монотонни задачи ще позволи на екипа ви да постига много повече и да фокусира служителите върху проекти, които носят стойност.

Освободете се от хартията

Дигитализирайте информацията и използвайте целия и потенциал

Автоматизирайте процесите

Позволете на служителите да използват времето си ефективно

Осигурете мобилност

Предложете достъп до информацията навсякъде и по всяко време

Посрещнете регулациите

Защитете бизнеса и клиентите си, гарантирайте съответствие със законовите изисквания

Пожънете успех в Облака

Добавете стойност с помощта на сигурни и интегрирани облачни услуги