Automate processes Automate processes

Автоматизирайте процесите

Осигурете на служителите си възможността да се фокусират върху работа, която носи добавена стойност, иновации и печалба.

Страдат ли екипите от монотонни задачи?

Image Image

Въпреки постепенното дигитализиране на повечето индустрии, все още съществуват компании, които възлагат на своите служители повторяеми, монотонни, рутинни задачи – входиране, архивиране, обработване, преглед и въвеждане на информация във вътрешни и външни системи.

Огромно количество работни часове се губят в досадно въвеждане на данни, търсене на информация, изпращане на документи по мейл и архивиране. Това не само забавя или дори спира бизнес процесите, но и предразполага към допускане на грешки.

Позволете на служителите да използват времето си ефективно

Дигиталната трансформация е невъзможна без автоматизация на процесите. Входирането, индексирането, обработката и архивирането на информацията автоматично подобрява не само ефективността, но и намалява рисковете.

Image Image
Icon

Подобрена ефективност

Част от ползите от автоматизацията са бързото изпълнение на задачите, подобрените възможности за управление на бизнес информация.

Icon

Намален риск

Имплементирането на правила и стандарти при изпълнението на работни процеси подобрява контрола над съществена бизнес информация. Това е от изключително значение за сигурността на вашата компания.

Icon

Увеличени печалби

Направете следващата крачка – инвестирайте освободените ресурси в стимулиране на иновациите, създаването на добавена стойност и, в крайна сметка, повишена печалба.

Какво ще ви даде работата без хартия?

Възможностите за оптимизация на дадени процеси съществуват в почти всяка сфера на дейност и във всякакъв контекст. Някои отдели, като финанси и човешки ресурси, предполагат по-големи възможности за оптимизация – нека разгледаме три примера за автоматизация на процеси:

Icon

Одобрение на фактури

Входирате дигитални или хартиени фактури, индексирате данните от тях автоматично, обработвате ги през предварително зададен процес.

Icon

Назначаване на служители

При назначаването на нов служител автоматично ще бъде задвижен процес по обработка на административните документи, тяхното одобрение и сигурното им съхранение.

Icon

Изтриване на документи

Автоматично биват зададени срокове за съхранение според вида документи и законовите изисквания. Вие пък избирате начина на съхранение, както и отговорника по изтриване.