Contract management Contract management

Управлявайте договори –
лесно и сигурно

Дигиталното управление на договори е необходимо за просперитета и повишаване на конкурентоспособността на всяка компания. Също така, то може значително да подобри ефективността на екипната работа, да гарантира сигурността на документите, да ви помогне да спестите време и да оптимизирате разходите в рамките на цялата компания.

Защо DocuWare е предпочитана система за управление на договори

DocuWare предоставя на модерните компании възможност за ефикасно управление на договори, удобно организиране, бързо търсене в тях и сигурно архивиране.

Търсене и придвижване

Средностатистическият служител губи над 4 часа седмично в издирване на документи, придвижването им за одобрение и чакането на тези одобрения. Благодарение на DocuWare, тези процеси могат да отнемат секунди, вместо часове.

Оптимизиране на процеси

Дигитализацията позволява почти пълна автоматизация на бизнес процесите чрез прилагане на съответните правила. Така биват допускани значително по-малко грешки/По този начин значително се ограничава рискът от допускане на грешки.

Image Image

Прозрачност и проследимост

Всяка редакция, версия на договор, както и коментари към него, биват записвани. По този начин постигате пълна проследимост и прозрачност на работата.

Криптиране и защита

За всички документи се прилага AES криптиране. Американските и европейски центрове за информация на Microsoft Azure осигуряват тройно архивиране на вашите документи.

Как DocuWare осигурява възможност за електронно подписване на договори

DocuWare Signature Service осигурява възможност за поставяне на електронен подпис под всеки договор, гарантирайки автентичното подписване чрез интеграцията на Validated ID и DocuSign. Ето и още от възможностите за електронно подписване, които системата предоставя.

Icon

Всички нива на сигурност

DocuWare поддържа и трите нива на сигурност за електронни подписи.

Icon

Работа в Cloud

Единственото техническо изискване към потребителите е Интернет връзка.

Icon

За всички документи

Електронният подпис може да се поставя под документи за осчетоводяване на пътни разходи, договори и други.

Icon

Пълна мобилност

DocuWare ви позволява лесно да поставяте електронен подпис от вашия смартфон.

Banner image

Какви са предимствата на дигиталното управление на документи

От електронната книга „5 начина да спестите време чрез дигитално управление на документи“ ще разберете как да подобрите ефективността на вашата работа.

Изтеглете електронната книга