Image
Хартията ни излиза скъпо – буквално и преносно

Изследвания показват:

700$

е цената на всеки изгубен хартиен документ, а 125$ - на всеки грешно входиран.

70%

от компаниите няма да успеят да се възстановят ако бедствие унищожи хартиените им документи.

98%

от принтерите в предприятията не са защитени и са податливи на хакерски атаки.

Съкращаване на разходите

Спестяванията се измерват не само в намалени разходи за покупка на хартия (които са значителни). Добавете към тях спестяванията от зареждане на тонер, поддръжка на принтери, разходи за пощенски услуги. А замисляли ли сте се за освободените площи от местата за съхранение на хартия и каква нова функция можете да им придадете?

Подобрена сигурност

Ограничете достъпа до определени документи и информация до посочени потребители, като по този начин подобрявате защитата им. А в случай на бедствие е много по-лесно, бързо и безболезнено да възстановите архивираните дигитални документи.

Оптимизирани процеси

Съкратете времето за извършване на даден процес със 75% в ключови сфери за бизнеса като финанси, счетоводство, човешки ресурси, продажби и др.


Поемете по пътя на дигиталната трансформация

Електронната книга "Дигитализирайте бизнеса си за по-малко от 90 дни" ще ви предостави необходимата информация да планирате преминаването към електронни бизнес процеси.

Освободете се от хартията

Дигитализирайте информацията и използвайте целия и потенциал

Автоматизирайте процесите

Позволете на служителите да използват времето си ефективно

Осигурете мобилност

Предложете достъп до информацията навсякъде и по всяко време

Посрещнете регулациите

Защитете бизнеса и клиентите си, гарантирайте съответствие със законовите изисквания

Пожънете успех в Облака

Добавете стойност с помощта на сигурни и интегрирани облачни услуги