Regulations Regulations

Посрещнете регулациите

Регулациите се възприемат като затруднения пред бизнеса, но при посрещането им вие можете да извлечете значителни ползи.

Колко важни са законовите изисквания?

Image Image

С една дума – жизненоважни. Регулациите на регионално, национално и наднационално ниво засягат бизнес живота във всяка една сфера. Голяма част от тях обхващат сигурната защита на информацията, поверителност на данните, политики за съхранение и управление. В крайна сметка, законовите изисквания е трудно, а понякога и невъзможно да бъдат посрещнати, освен ако вашата компания не е дигитализирала информацията и данните.

Позволете на служителите да използват времето си ефективно

Дигиталната трансформация е невъзможна без автоматизация на процесите. Входирането, индексирането, обработката и архивирането на информацията автоматично подобрява не само ефективността, но и намалява рисковете.

Image Image
Icon

Цялостност на данните

Съответствието със законовите изисквания осигурява висока степен на интегритет на данните.

Icon

Подобрена продуктивност

Когато дигитализираната информация е достъпна само до оторизираните потребители, екипите могат да бъдат по-ефективни.

Icon

Отношения с клиентите

Сигурността на данните, поверителността на потребителите и лесния достъп до информацията подобряват отношенията с клиентите.