Image
Законовите изисквания нарастват

Регулациите на регионално, национално и наднационално ниво засягат бизнес живота във всяка една сфера. Голяма част от тях обхващат сигурната защита на информацията, поверителност на данните, политики за съхранение и управление. Тези законови изисквания могат лесно да отчаят и затруднят всяка една организация при посрещането им, а невъзможността за такова може да доведе до сериозни глоби, съдебни дела и съсипан имидж.

Посрещнете законовите изисквания, защитете бизнеса и клиентите си

Традиционно възприемаме регулациите като загуба на време и ресурси. Но законовите изисквания за управление на информация, сигурна защита и прозрачност могат да доведат до значителни ползи за бизнеса отвъд отбягването на глобите и съдебните спорове. Управлението на информация чрез един автоматизиран процес може директно да донесе стойност и конкурентно предимство на бизнеса ви, особено в някои области като:

Цялостност на данните

Съответствието със законовите изисквания осигурява висока степен на интегритет на данните и гарантира, че обработената информация е съхранена, отговаряйки на всички административни и технически изисквания.

Подобрена продуктивност

Когато дигитализираната информация е достъпна до оторизираните потребители в точното време, екипите могат да изпълняват процесите с по-голяма бързина, точност и спокойствие. Без страх от компрометиране или загуба на данните. Резултатите са продуктивност и печалба.

Отношения с клиентите

Комбинацията от сигурност на данните, поверителност на потребителите и улеснен достъп до информацията оказват положително влияние върху отношенията с клиентите. Надхвърлянето на очакванията и изграждането на доверие са едни от отличителните знаци на съвременния дигитален бизнес.


Постигнете съответствие с изискванията по GDPR

Управлението на неструктурирана информация и документи е ключът към законова съвместимост. Приведете компанията си в съответствие с европейските регулации с помощта на DocuWare.

Освободете се от хартията

Дигитализирайте информацията и използвайте целия и потенциал

Автоматизирайте процесите

Позволете на служителите да използват времето си ефективно

Осигурете мобилност

Предложете достъп до информацията навсякъде и по всяко време

Посрещнете регулациите

Защитете бизнеса и клиентите си, гарантирайте съответствие със законовите изисквания

Пожънете успех в Облака

Добавете стойност с помощта на сигурни и интегрирани облачни услуги