DocuWare On-Premise

Получавате лицензи за сървъри, продукти и допълнителни модули, което ви позволява да настроите системата така, че да отговаря възможно най-точно на нуждите ви.

DocuWare Mobile

Получавате възможността да участвате във всички работни процеси, бързо и лесно да извършвате поставените задачи, независимо от местоположението си. Дори и да сте в движение.

DocuWare Cloud

Получавате всички необходими функционалности за електронно управление на процеси и информация. Облачните услуги на DocuWare се напасват спрямо нуждите на вашия бизнес.

Add-ons and Integration

Получавате сигурно и гладко движение на информация между различни приложения, отдели и екипи чрез цялостна, гъвкава и защитена интеграция с други системи.