Image
Преди „Облака“

В продължение на десетилетия фирмените технологии представляваха тромави вътрешни системи. Инсталирането на софтуер, актуализирането на системите и безопасното архивиране на данните бяха скъпи и времеемки процеси. Облачните услуги коренно промениха тази реалност. Сега единственото необходимо условие за имплементация и работа с ефективни софтуерни решения е наличието на интернет връзка.

Добавете стойност с помощта на сигурни и интегрирани облачни услуги

Благодарение на облачните услуги, бизнесите имат изцяло ново средство за достигане до най-различни софтуерни решения. Осигурете на служителите си високоефективни инструменти, интегрирайте системите си и надграждайте избраните решения със скоростта, с която вашият бизнес се развива.

Финансова гъвкавост

Различните лицензионни пакети ви предоставят достъп до функционалностите на системата, като са съобразени с броя потребители, документи и нужди на вашата компания.

Възможност за разрастване

Облачните услуги ви позволяват да следвате модела „изпробвайте софтуера – започнете с малко – надградете спрямо нуждите“. Можете да добавите допълнителни потребители или още архивно място по всяко време, без да променяте вече създадената работна среда.

Улеснена поддръжка

Освобождавате компанията си от отговорността за сигурността, поддръжката и правилното функциониране на софтуера. Тези задължения се поемат от компанията, доставчик на облачните услуги, а на вас ви остава да се фокусирате върху растежа на бизнеса.


Използвайте всички функционалности на системата чрез DocuWare Cloud

Осигурете лесно съхраняване, намиране, преглеждане, редактиране и интегриране на документи във вашите бизнес процеси, като единствено изискване е налична интернет връзка.

Освободете се от хартията

Дигитализирайте информацията и използвайте целия и потенциал

Автоматизирайте процесите

Позволете на служителите да използват времето си ефективно

Осигурете мобилност

Предложете достъп до информацията навсякъде и по всяко време

Посрещнете регулациите

Защитете бизнеса и клиентите си, гарантирайте съответствие със законовите изисквания

Пожънете успех в Облака

Добавете стойност с помощта на сигурни и интегрирани облачни услуги