Cloud Cloud

Пожънете успех в Cloud

Ползите от облачните услуги за бизнеса са очевидни – възможност за разрастване спрямо конкретните нужди на компанията, осигуряване на мобилност, изнесена поддръжка на системата.

Image Image

Как се работеше преди Cloud услугите?

В продължение на десетилетия фирмените технологии представляваха тромави вътрешни системи. Инсталирането на софтуер, актуализирането на системите и безопасното архивиране на данните бяха скъпи и времеемки процеси. Облачните услуги коренно промениха тази реалност. Сега единственото необходимо условие за имплементация и работа с ефективни софтуерни решения е наличието на интернет връзка.

Добавете стойност с помощта на сигурни и интегрирани облачни услуги

Благодарение на облачните услуги, бизнесите имат изцяло ново средство за достигане до най-различни софтуерни решения. Осигурете на служителите си високоефективни инструменти, интегрирайте системите си и надграждайте избраните решения със скоростта, с която вашият бизнес се развива.

Image Image
Icon

Финансова гъвкавост

Различните лицензионни пакети ви предоставят достъп до функционалностите на системата, като са съобразени с броя потребители, документи и нужди на вашата компания.

Icon

Възможност за разрастване

Облачните услуги ви позволяват да следвате модела „изпробвайте софтуера – започнете с малко – надградете спрямо нуждите“.

Icon

Улеснена поддръжка

Отговорността за сигурността, поддръжката и правилното функциониране на софтуера се поемат от компанията, доставчик на Cloud решения.