Как бе дигитализирана документацията в Студентски столове и общежития

След десетки години работа по "стария начин" (тромаво и с тонове разпечатани документи), професионалистите от Студентски столове и общежития променят коренно работните си процеси и ги оптимизират, благодарение на системата за управление на документи DocuWare. Научете повече за тяхното дружество, спецификите на дейността им и как те правят огромна крачка напред, дигитализирайки документацията си.

storage/Images/studentski-stolove-vytreshno-izbr.jpg
storage/Images/studentski-stolove-vytreshno-izbr.jpg

Кои са основните дейности на Студентски столове и общежития

Студентски столове и общежития ЕАД е регистрирано през 1995 г. Едноличен собственик на капитала е Министерство на образованието и науката. Освен в София, дружеството има регистрирани клонове със седалище и адрес на управление във Велико Търново, Габрово, Пловдив, Русе, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково и Шумен.

Основните дейности включват експлоатация и стопанисване на студентски столове, общежития, бюфети, клубове и други заведения за обществено хранене, търговия и културен отдих, както и отдаване под наем на дълготрайни материални активи. Като цяло дружеството има 220 служители, а в София са концентрирани около 30 от тях.

Illustration

Проблемни звена преди въвеждането на DocuWare

До момента на внедряването на DocuWare, в Студентски столове и общежития управляват и складират буквално тонове хартиена документация. Множество от договорите се разпечатват в 5 или дори в 7 екземпляра, които трябва да бъдат разнесени на ръка и подписани от различните страни, след което трябва да бъдат класифицирани и съхранени. С годините натрупването на толкова много хартия води до запълването на множество стаи на дружеството изцяло с архиви, които по закон трябва да бъдат съхранявани за срок от 5 години след издаването им. 

Сред основните проблемни звена са

 • Времеемък и трудоемък процес по оформяне на документи
 • Бавен и тромав процес по разнасяне и одобрение на документи
 • Ръчно водене, управление и архивиране на дневници, входяща и изходяща поща, книги за заповеди и други
 • Сключване на студентски договори, както и на договори с научни работници с множество хартиени копия
 • Поддържане на огромен физически архив на документацията
 • Трудно управление на сроковете и пропускането на критични срокове

Търсени решения и функционалности

Работата с документи в Студентски столове и общежития е свързана с повтарящи се еднотипни действия и изразходване на огромно количество хартия. За да бъде оптимизирана работата и да бъдат отстранени повтарящи се грешки, екипът започва да търси съвременна система за управление на документацията.

Основните функционалности, към които се стремят тогава, са:

 • Интуитивна и удобна за работа система
 • Бързо и лесно ("буквално с два клика") търсене в документацията
 • Достъп до информацията от всяка точка и по всяко време
 • Получаване на известия, че даден срок е критичен или изтекъл
Illustration

Въвеждане на DocuWare

"Наши партньори, които бяха реализирали проект с Немечек България, ни предоставиха контакти. Срещнахме със представител на компанията в лицето на Светлана Стоянова, която ни убеди колко лесно се случват нещата с помощта на DocuWare. Основното ни изискване беше за бърза имплементация, в съответствие с което екипът на Немечек България скоростно изготвиха web форми за попълване на типови документи. Така ние с лекота започнахме електронното съгласуване и подписване на документи през есенната кампания на 2023 г."

"С бързото навлизане на дигитализацията в ежедневието ни, осъзнахме, че можем да подобрим процесите си в работата като дигитализираме хартиените документи, които постепенно превземаха всички работни помещения", спомня си Илиана Бешкова – главен счетоводител в Студентски столове и общежития.

Резултати от въвеждането на DocuWare

След кратката персонализирана настройка на системата, служителите на Студентски столове и общежития бързо започват да използват пълните възможности за DocuWare. "Преходът от хартия към дигитални документи беше много лесен", споделя Бояна Лунгарска – Длъжностно лице по защита на личните данни. "Консултантите ни обучиха отлично и бяха до нас през първите дни на работа с DocuWare. Имахме предизвикателство с електронното подписване на PDF документи с КЕП на Борика, но и това беше бързо коригирано от екипа на Немечек България."

Основни подобрения от въвеждането на DocuWare

 • Значително е намалено използването на хартия
 • Намалени са разходите на дружеството
 • Документите са лесно достъпни и точно категоризирани
 • Търсенето в дигиталния архив е бързо и удобно
 • Спестеното от ръчна работа време се инвестира в други важни работни дейности
 • Домакините на общежитията вече разполагат с локален дигитален архив на договорите за наем

Заключение

Споделеното от професионалистите в Студентски столове и общежития е поредното доказателство, че DocuWare е подходяща за всички организации, които се стремят към оптимизация на времето и ресурсите си. Нашите специалисти ще ви помогнат да намерите най-точното решение за вашата компания, като направят aнализ на работните процеси и идентифицират основните фактори, които пречат на ефективната ви работа.

Имате ли въпроси?

Не се притеснявайте да се свържете с нас!

Имате ли въпроси?

Не се притеснявайте да се свържете с нас!