E book E book

Гарантирайте дистанционната екипна работа

Разберете как да бъдете по-добре подготвени за работните предизвикателства, които биха могли да
възникнат в бъдеще.

Пандемията и дистанционния модел на работа

Пандемията направи ясно видим един проблем, за който експертите предупреждаваха от години – много фирми изобщо не бяха подготвени за изцяло дистанционна работа.

Icon

от фирмите бяха дигитализирали данните на своите служители преди 2020.

Icon

от компаниите бяха успели да дигитализират фирмената си информация преди пандемията.

Icon

от фирмите бяха автоматизирали финансовите и счетоводни процеси.

Днес технологията, гарантираща съвместната дистанционна работа, е задължителна

След 2020 всяка фирма трябва да предоставя възможност за дистанционна съвместна работа, защото

Icon

Обработва се информация, получена в различни формати

Icon

Обработената информация бива съхранявана под различна форма

Icon

ако пък искате да намерите най-новата версия на някой документ, не е ясно къде да я търсите

Icon

ако пък искате да намерите най-новата версия на някой документ, не е ясно къде да я търсите

E book cover
Електронната книга

„Оптимизирайте дистанционната екипна работа“

ще ви предостави необходимата информация, с помощта на която да планирате дигитализирането на вашата фирмена документация и да автоматизирате ключови финансови и счетоводни процеси.

Тези стъпки ще гарантират, че работата ще може да продължи без прекъсване, независимо от обстоятелствата. И че вашата компания ще остане силно конкурентна и ще бъде подготвена за всичко, което би могло да се случи.

Просто попълнете формата, за да получите вашата книга!

Име и фамилия*

Телефон*

Фирма*

Имейл адрес*

Как разбрахте за нас?*

Вашето съобщение*

Изпращайки своите контакти, вие ни предоставяте правото да съхраняваме и използваме данните ви за целите на вашата заявка, както и за последваща информация, свързана с предстоящи събития и активности на Немечек България. Съобразно действащото законодателство, вие имате възможност да прекратите предоставеното право по всяко време.