Tехнологичен лидер
Tехнологичен лидер

Основните принципи при разработването на DocuWare, които го превръщат в предпочитан избор, са търсенето на иновативни решения, гарантиране сигурността на вашите данни, възможност за интеграция с други системи и приспособимост към нуждите на бизнеса ви.

Локализиран на български език
Уеб базиран

DocuWare може да бъде достъпен от всеки един интернет браузър, без нужда от инсталация на локалния компютър, което улеснява както управлението на информация, така и администрирането на системата.

Мобилен достъп
Мобилен достъп

Достъпът през мобилни устройства като смартфони и таблети ви осигурява още по-голяма ефективност, като ви позволява да работите със системата дистанционно, далеч от своето работно място и по всяко време на денонощието.

Локализиран на български език
Локализиран на български език

DocuWare е локализиран на 16 езика, включително и на български. Голяма част от софтуера се разработва от екип на Немечек България, а компанията предлага и консултации, внедряване и поддръжка на софтуера.

Адаптивност
Адаптивност

DocuWare позволява внедряването на системата спрямо вашите нужди. При промяна в компанията ви, системата може лесно да се пренастрои към новите реалности. Можете да добавяте допълнителни потребители или още архивно място без да загубите настроените процеси и въведена информация.

Интеграция с други системи
Интеграция с други системи

Възможността DocuWare да се синхронизира с вече внедрени системи като SAP софтуер, ERP, различни видове счетоводни програми, електронна поща и други, ви позволява да управлявате още по-лесно и ефективно фирмената информация.

Бързо индексиране
Бързо индексиране (Point n Shoot)

Функционалността ви позволява да индексирате входящи документи само с помощта на мишката. Вместо да въвеждате данните във всяко поле, използвате курсора на мишката, за да селектирате необходимите данни от документа и кликвате в полето, което искате да попълните – дата, сума, номер на документа и т.н.

Пълно-текстово търсене
Пълно-текстово търсене

DocuWare поддържа технологията OCR за оптично разпознаване на символи. Това позволява да търсите информация в електронния си архив, не само по зададени индексни полета (заглавие, входящ номер, контрагент и др.), но и по произволни думи от текста на документа. Подобно на търсене в Google.

Windows Explorer изглед
Windows Explorer изглед

DocuWare позволява подредба и организация на документите във файлова структура, подобна на тази в Windows Explorer. По този начин се улеснява работата на потребителите, защото могат да използват познат интерфейс.

Автоматично индексиране
Автоматично индексиране

Входирането на документи с DocuWare може да бъде напълно автоматизиран процес, като системата сама се учи да разпознава вида документ, подател, пореден номер и друга необходима информация, а вие си спестявате време от ръчно въвеждане.

Уеб Форми
Уеб Форми

DocuWare управлява работни процеси чрез стандартни уеб форми. Те са достъпни чрез URL, попълват се през браузер и се съхраняват директно в DocuWare. Доказалите се хартиени формуляри също могат да бъдат включени в системата: единствено е необходимо да бъдат сканирани, определени съответните полета и свързани с уеб-базираните форми.

Сканиране с DocuWare
Сканиране с DocuWare

Системата може да бъде свързана с мултифункционално устройство и да предоставя възможност за сканиране от интерфейса на DocuWare. Използвайки бутона „Scan”, потребителите на DocuWare имат сканираните изображения директно на своя работен плот в рамките на няколко секунди.