Входиране и организация

Въпреки дигитализирането на съвременния живот, много представители на бизнеса все още управляват и организират своята дейност, разчитайки на хартиени документи.

Оптимизирайте времето си – запазвайте документи дигитално, докато ги сканирате, принтирате, изпращате и дори, когато ги получавате в електронната си поща.

Обработка и пренасочване

Често се налага документацията да бъде обновявана, пренасочвана и въвеждана неколкократно от разнообразни източници и потребители. Независимо от конкретния случай, от ключово значение е документите да са на разположение на човека, който се нуждае от тях, без значение къде се намира в момента – в офиса или навън.

Съхранение на електронна поща

Кореспонденцията по e-mail се наложи като едно от основните средства за комуникация в бизнеса, като на много места вече е изместила факсовете и хартиените писма. Поради тази причина нараства и необходимостта от намирането на най-удобния и структуриран начин за съхранение и организиране на електронна кореспонденция.

Достъп и преглед

Повечето служители на дадена компания принтират своята електронна кореспонденция, след което я съхраняват в папки или архивират по друг начин. Въпреки, че информацията трябва да бъде споделена между всички колеги в офиса, някои от тях нямат физически достъп до нея или пък не могат да се ориентират в начина, по който е организиран самият архив.

Нотификации

Потребителите на DocuWare получават известия по електронна поща, когато трябва да предприемат дадени действия по обработката на документи – при получен нов документ, при промяна по съществуващ такъв, при промяна на статуса на документ, при наближаващ срок за обработка или изтичане на даден договор. По този начин гарантирате гладкото изпълнение на всяка задача, касаеща обработката на документи, и осигурявате приемственост на работния процес.