Избирате само необходимите ви функционалности

  • Удобен интерфейс
  • Лесен за администриране
  • Бърза интеграция
  • 100% защита на данните
  • Гъвкав и адаптивен

Основата за всяка инсталация на DocuWare е сървърният лиценз, който се предлага в различни комплекти вградени функционалности. Изборът зависи изцяло от нуждите на вашата компания като стандартното решение често е достатъчно за малките фирми. За големи компании подходящо предложение би било по-комплексна инфраструктура с гъвкав набор от функции, неограничен размер на архива, максимална приспособимост и специални опции за сигурност и криптиране.

Сървърни лицензи

Всеки потребител трябва да има лиценз, за да има достъп до системата. Служителите, които ще работят най-често с DocuWare и без ограничения, получават персонални (“named”) лицензи. При необходимост да се работи със системата само спорадично, предоставяме възможността няколко колеги да разполагат с един споделен (“concurrent”) лиценз. Броят на потребителите, които могат да работят едновременно в системата, зависи от броят на споделените (“concurrent”) лицензи.

Потребителски лиценз

Като допълнение към портфолиото от функции, които предоставят сървърните лицензи, можете да разширите функционалностите на вашия DocuWare чрез допълнителни модули. Например, можете да избирате модули, които да подобрят свързаността с други системи, автоматично индексират архивирани документи, подобрява работата с формуляри и др. Покупката на лицензи за допълнителни модули осигурява достъп до тях за всички потребители на DocuWare в компанията ви.

Лицензи за допълнителни модули