Гарантирайте дистанционната
екипна работа

Разберете как да бъдете по-добре подготвени за работните предизвикателства, които биха могли да възникнат в бъдеще.

Гарантирайте дистанционната
екипна работа

Разберете как да бъдете по-добре подготвени за работните предизвикателства, които биха могли да възникнат в бъдеще.

Пандемията и дистанционния
модел на работа

Пандемията направи ясно видим един проблем, за който експертите предупреждаваха от години – много фирми изобщо не бяха подготвени за изцяло дистанционна работа.

40%

от фирмите бяха дигитализирали данните на своите служители преди 2020.

40%

от компаниите бяха успели да дигитализират фирмената си информация преди пандемията.

36%

от фирмите бяха автоматизирали финансовите и счетоводни процеси.

Днес технологията, гарантираща съвместната дистанционна работа, е задължителна

След 2020 всяка фирма трябва да предоставя възможност за дистанционна съвместна работа, защото

Така гарантира непрекъснат работен процес при извънредни ситуации

Това дава възможност да бъдат наемани хора с увреждания, за които е трудно да работят в офис

Могат да бъдат наемани хора, независимо от локацията им

Може по-лесно да се позиционира като атрактивен работодател, особено за младите професионалисти

Електронната книга "Оптимизирайте дистанционната екипна работа"

ще ви предостави необходимата информация, с помощта на която да планирате дигитализирането на вашата фирмена документация и да автоматизирате ключови финансови и счетоводни процеси.

Тези стъпки ще гарантират, че работата ще може да продължи без прекъсване, независимо от обстоятелствата. И че вашата компания ще остане силно конкурентна и ще бъде подготвена за всичко, което би могло да се случи.

Просто попълнете формата, за да
получите вашата книга!

* Изпращайки своите контакти, изразявам съгласие те да бъдат съхранявани и използвани от Немечек България за изпращане на последваща информация, свързана с предстоящи предложения, събития и активности. Научете повече за нашата Политика за съхранение на данни.