Обратно към всички статии

Как да изберете правилната система за управление на бизнеса

Как да изберете правилната система за управление на бизнеса

Каква е разликата между ERP, CRM, BPM, DMS, ECM

Да намерите подходящия софтуер за нуждите на вашата организация може да бъде нелека задача. Към момента на пазара се предлагат много на брой и различни решения. А с напредването на технологиите те се специализират към точно определени ниши и нужди. ERP, CRM, BMP, DMS, ECM са едни от най-популярните видовете системи за управление на бизнеса. Всички те имат за цел да подобрят ефикасността, да намалят разходите и да увеличат печалбата. Но какви са предимствата на всяка от тях? И коя система е най-подходяща за вас? Това вече зависи от специфичните цели и нужди във вашата организация. Нека разгледаме тези технологични решения със съответните предимства и недостатъци.

ERP (Enterprise Resource Planning)

ERP системите целят да централизират цялостното управление на бизнеса и информацията. Основната им задача е да автоматизират всички ключови процеси – финанси, човешки ресурси, производство, поръчки, доставки, взаимоотношения с клиенти и др. Можете да си представите ERP системите като съвкупност от софтуерни решения за различните отдели и процеси, обединени в една централизирана платформа.

Основните предимства са, че тези системи събират на едно място цялата информация, подобряват отчетността и проследимостта на доставките (supply chain), подобряват отношенията с клиентите, стандартизират бизнес процесите.

От друга страна закупуването на ERP система често означава голяма финансова инвестиция, а внедряването е нелек процес и се изисква време за усвояване. Съществува риск бизнес ползите да не оправдаят инвестицията, ако компанията ви има нужда от софтуер, който е с по-малко функционалности, но съобразен с вашите конкретни нужди.

За кои компании са подходящи ERP системите?

  • Основната им дейност е в тежката индустрия, производство, дистрибуция, доставки и др.
  • Търсят комплексна система, която да обедини всички отдели, процеси, информация и бизнес дейности.

CRM (Customer Relationship Management)

Целта на тези системи е да улеснят и подобрят управлението на взаимоотношенията с клиентите. Благодарение на CRM софтуер вие можете да съхранявате цялата инфорамция на едно място – контакти, канали и хронология на комуникация, потенциал за сделка и др. По този начин технологиите ви позволяват да извличате разнообразни данни и справки, което съответно да улесни процесите, да повиши удовлетвореността на клиентите и да увеличи продажбите.

Основните предимства на тези системи са, че централизират и организират информацията, управляват цялостната комуникация, улесняват маркетинг таргетирането и позволяват сегментация на клиентите.

От друга страна, те са тясно специализирани и насочени към отношенията с клиентите и са подходящи основно за търговските отдели, маркетинг екипи и техническа поддръжка.

За кои компании са подходящи CRM системите?

  • Управляват информация за много на брой клиенти (основно B2B).
  • Управляват информация за много на брой потенциални клиенти.
  • Търсят специализирано решение за търговски отдел/обслужване на клиенти/маркетинг.

BPM (Business Process Management)

BPM системите са създадени с цел подобряване на бизнес резултатите чрез анализ, оптимизация и управление на процесите в организациите. Основните ползватели на тези решения са компании, които работят с голям брой клиенти – физически лица (B2C) – в сферата на здравеопазването, застрахователни дружества, финансови институции, банки и т.н.

Някои от предимствата на BPM системите са повишената гъвкавост и отчетност, стимулирането на съвместната работа, възможностите за автоматизация на част от работните процеси, подобреното съответствие със законовите разпоредби и регламенти.

От друга страна те могат да ограничат иновативността и свободата на служителите, поставяйки работата им в строго определени рамки. В този смисъл те са подходящи по-скоро за автоматизиране на ежедневни, ръчно извършвани работни процеси.

За кои компании са подходящи BPM системите?

  • Дейността им е свързана с голям брой клиенти, основно физически лица (B2C).
  • Искат да оптимизират и автоматизират често повтарящи се процеси.
  • Имат строги правила и йерархия.

DMS (Document Management System)

Основната цел на тези системи е да цифровизират, съхраняват и проследяват документите в организацията. Те са един вид дигитален архив.

Някои предимства са намаленото пространство за съхранение, подобрената информационна сигурност и спазване на нормативните уредби, по-лесното търсене и намиране на документи.

Въпреки това този тип софтуерни решения не позволяват управлението на съответната информация и бизнес процеси.

За кои компании са подходящи DMS?

  • Търсят семпло решение за цифровизация на документите.
  • Имат нужда само от дигитален архив.

ECM (Enterprise Content Management)

При ECM решенията, както и при DMS, документите заемат централна роля във фунцкионалността на системата. Разликата е, че ECM надграждат чрез управление и автоматизация на процесите по обработка на тези документи. С други думи – ECM решенията предлагат както цифровизация на информацията (DMS), така и нейното управление. Целта на тези системи е да дигитализират, контролират и автоматизират потока на т. нар. „неструктурирана информация“ в една компания – фактури, оферти, приемно-предавателни протоколи, различни договори, автобиографии на кандидати за работа и др.

Процесите в почти всички екипи в една компания включват работа с "неструктурирана информация", поради което ECM системите могат да намерят приложение във всички отдели. По този начин софтуерът ще се превърне в централизирана система за съхранение на бизнес информация и управление на работни процеси в цялата организация.

Основните предимства са дигитализацията на документите, сигурното им съхранение, централизирането на информацията, структурирането и автоматизирането на процесите, подобреното съответствие със законовите разпоредби и регламенти.

За кои компании са подходящи ECM системите?

Нуждите на компанията идват на първо място

Най-важното при избора на система за управление на бизнеса е ясното дефиниране на дейността и нуждите на компанията. Имате ли нужда от CRM система, ако сте микропредприятие, което познава клиентите си? Необходима ли ви е ERP такава, ако имате 50 служители? Дефинирането на настоящите бизнес процеси, дейности и нужди ще ви посочи вида система, която представлява най-доброто съотношение цена-функционалност. За да изберете подходящото за вас решение, препоръчваме да потърсите съдействие от специалист.

Екипът ни има над 20 години опит с дистрибутирането и внедряването на водещото ECM решение за управление на информация и бизнес процеси – DocuWare. Уверени сме, че можем да бъдем полезни и на вашата организация. Не се колебайте да се свържете с нас!

contact-us

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Име и фамилия*

Имейл*

Телефон*

С какво можем да Ви помогнем?*

Изпращайки своите контакти, вие ни предоставяте правото да съхраняваме и използваме данните ви за целите на вашата заявка, както и за последваща информация, свързана с предстоящи събития и активности на Немечек България. Съобразно действащото законодателство, вие имате възможност да прекратите предоставеното право по всяко време.